Welcome to alat-ipal.com !
IDR 00.00
Portable Incubator "INC-03"
Keterangan : 
Portable Incubator "INC-03"Digunakan sebagai peralatan dalam penanaman Bakteri.
Dapat bekerja pada suhu 30  - 40 °C, sehingga sangat tepat sebagai peralatan dalam penanaman bakteri dilapangan.

Tank & Agitator: